Personliste i folketellingen 1815 for Leikanger (SAB, Leikanger Sokneprestembete).
Personliste i folketellingen 1815 for Leikanger (SAB, Leikanger Sokneprestembete).

Folketellinger og manntall

Fra midten av 1600-tallet har det vært viktig for myndighetene å holde oversikt befolkningens antall og sammensetning. Her finner du statlige folketellinger og manntall, samt enkelte kommunale folketellinger.

Folketellingene 1930 og 1950 
Folketellingene 1930 og 1950 er skanna i forbindelse med prosjektet Historisk befolkningsregister.
Folketellinger og manntall 
Oversikt over enkelte folketellinger og manntall som finnes som PDF- eller HTML-filer.
Utskrifter frå digitaliserte folketeljingar 
Digitalarkivet lagar utskrifter av dei digitaliserte folketeljingane frå åra 1801, 1865, 1900 og 1910.
Om 1891-tellingen fra Ancestry, MyHeritage og FamilySearch 
Nesten hele 1891-tellinger blir lagt ut i søkbar form i desember 2018. Det er en del spesielle forhold med disse avskriftene som vi forklarer nærmere...
Forskningsdata fra folketellingen 1801 
Her kan du laste ned filer med data fra folketellingen 1801. Disse filene kan videre bearbeides og analyseres i egne verktøy.
Kommunale folketellinger 
Fra slutten av 1800-tallet og fram til 1950-tallet ble det gjennomført en del kommunale folketellinger.
Lokale folketellinger 
Lokale folketellinger er Digitalarkivets betegnelse på navnelister som kan kategoriseres som folketellinger, men som ikke kan knyttes til noen landsdekkende folketellinger, og som heller ikke...