Billedbladet NÅ

Forskningsdata fra folketellingen 1801

Her kan du laste ned filer med data fra folketellingen 1801. Disse filene kan videre bearbeides og analyseres i egne verktøy.

Bakgrunn

Da det gamle Digitalarkivet måtte legges ned i juni 2019 på grunn av et sikkerhetshull, mistet mange forskere og studenter en mye brukt tjeneste for kvantitativ analyse og lignende bruk av flere databaser. Spesielt folketellinga 1801, som i gamle Digitalarkivet også forelå i kodet versjon, var mye brukt. For å bøte på denne situasjonen tilbyr vi nå en løsning der forskere og andre kan laste ned spesialutviklede forskningsfiler for import, bearbeiding og analyse av denne tellinga på egen maskin og med egne verktøy, f.eks. regneark, databaseverktøy eller statistikkpakker.

Vi har laget en veiledning til hvordan du kan laste inn og bruke forskningsfilene i Excel. Veiledningen inneholder også eksempler.

Veiledning og eksempler (pdf-fil, 560 kB)

Om filene

Du kan velge mellom én landsomfattende fil eller én eller flere mindre filer for de enkelte fylkene. Filene har en rad for hver enkelt person. Hver rad har 42 variabler (felt, kolonner). I disse inngår opplysninger som stammer direkte fra kilden, som alder, kjønn, ekteskapelig stilling, stilling i husholdet og yrke eller levevei. Navnene er også tatt med. I tillegg kommer opplysninger om husstanden, bostedet og bostedets plassering i høyere geografiske enheter (krets, sokn, prestegjeld, amt). Disse fulltekstverdiene har gjennomgått en kvalitetskontroll på 2000-tallet, slik at de nå er mer korrekte (kildetro) enn tidligere.

Kodeverdiene fra gamle Digitalarkivet er også med i radene, både de numeriske og de tekstlige kodene. I tillegg kommer familierelasjonskoder som er maskinelt generert av IPUMS i USA (se dokumentasjon), nærmere bestemt «pekere» til personenes mor, far eller ektefelle innenfor husstanden. 10 % eller flere av disse pekerne kan vise seg å være feil, men de 90 % korrekte vil være nyttige for å analysere familiegrupper. Endelig er det med et felt PFID som inneholder hver persons personID i folketellinga 1801 i Digitalarkivet. Den gir mulighet for direkte oppslag på personen og familien der. Hvis personen er lenket til andre kildeforekomster i Historisk befolkningsregister, er det også en lenke dit fra personsiden i Digitalarkivet.

Du kan også bruke PFID til å gjøre oppslag på person i Digitalarkivet hvis du mistenker at det er feil i datafilen. Du kan legge inn korrekturmelding direkte på person i Digitalarkivet. Merk at hvis du retter noe i dine nedlastede filer, bør du notere endringene slik at du ikke mister endringene hvis du laster ned en ny versjon av filen.

Disse filene er semikolonseparerte (SDV/CSV). De bruker tegnsett ISO 8859/1 og Windows linjeskift (CRLF). Filene har en tittelrad på toppen.

Last ned forskningsfiler:

Til disse forskningsfilene har vi utarbeidet kodelister for de numeriske kodene; for levevei (yrke) på norsk og engelsk og for ekteskapelig stilling og stilling i husstanden. En fil inneholder også en oversikt over de 42 variablene, hva de inneholder og hvordan de er blitt til.

Last ned dokumentasjonsfiler: