Folketellingen 1875 Bergen

Folketellingen 1875

Folketellinga 1875 er skanna i sin helhet, og er søkbar for hele landet. Tellingen er datert 31. desember 1875.

Av større mangler i originalmaterialet kjennes Hattfjelldal prestegjeld i Nordland.