Folketellingene 1815-1855

Mellom 1815 og 1855 ble det gjennomført folketellinger hvert tiende år.

Disse tellingene var numeriske, dvs. at innbyggerne ikke ble registrert med navn, men kun talt og fordelt i kategorier etter alder, yrke etc. Folketellingsmaterialet er derfor i hovedsak statistisk, men for enkelte prestegjeld er det likevel bevart navnelister, som trolig har tjent som kladd eller grunnlag for de statistiske dataene som skulle sendes inn til myndighetene. Det statistiske materialet i Statistisk sentralbyrås arkiver er skanna i sin helhet, og også de aller fleste navnelistene er skanna, så langt disse er kjent. Ennå oppdages ukjente navnelister i arkivene. Mange av navnelistene er også søkbare.