Notis fra avis med omtale av åpningen av Digitalarkivet
Notis fra Bergens Tidende fredag 23. januar 1998, s. 2. Bildet er hentet fra Nasjonalbibiloteket.

Historia til Digitalarkivet

Frå oppstart som nettstad i 1998, eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Statsarkivet i Bergen, til plattform for publisering av kjeldemateriale for Arkivverket og andre.