Versjoner 2010-2015

Oversikt over versjoner av Digitalarkivet fra 2010 til og med 2015.

Programvaren for Digitalarkivet inkluderer både søking i, og visning av, digitale kilder.

Det arbeides kontinuerlig med videreutvikling og forbedring av Digitalarkivet, og nye versjoner lanseres derfor rett som det er. Her har vi samlet oversikten over versjonene fra 1. desember 2010 til januar 2016.

Fra og med januar 2016 har vi gått over til å legge ut versjonsoversikter i en blogg.

Versjoner av Digitalarkivet i perioden 1998 til 2010 kan du lese om her: !link(139,2008: Digitalarkivet 10 år - festskriftsamling)

Versjon 03.06.2014

Forbedringer og feilrettinger:

 • Trefflisten i Finn kilde viser lister fra en kirkebok samlet
 • Korrekturmeldinger kan legges inn på alle kildetyper, ikke bare folketellinger og kirkebøker
 • Samlet datavisning for kilder som ikke er folketellinger eller kirkebøker
 • Trefflisten for personer uten navn forbedret
 • Digitalarkivet-app-en er utvidet til å vise personer som verken er i folketellinger eller kirkebøker

Versjon 27.05.2014

Forbedringer og feilrettinger:

 • Utvidet avansert eiendomssøk med valg for kildekategori, geografi og tidsperiode for kilden
 • Treffliste i avansert eiendomsøk kan sorteres etter hendelsesdato
 • Andre data enn folketellingsdata kan være søkbare i avansert eiendomssøk
 • Skipslister fra 1900-tellingen er søkbare
 • Lenker til Arkivportalen fra kildeinformasjonssider
 • Lenker til tinglysingskilder for internt bruk
 • Rettet feile lenker
 • Rettet avvik mellom norsk og engelsk versjon
 • Automatisk overføring av statistikktall
 • Mulig å ha listetyper på annet enn kirkebøker

Versjon 02.04.2014

Hovedendringen i denne versjonen gjelder håndtering av roller.

Roller på personer er nå normalisert og oversatt, dvs. at forskjellige skrivemåter av rollebegrepene vil håndteres av systemet. Det vil nå være mulig å få treff på roller i fritekstsøket uavhengig av om rollebegrepet er skrevet på bokmål, nynorsk og engelsk.

I “Avansert personsøk” vil nå rollene vises i henhold til valgt språk/målform. Mens i det kildespesifikke og listetype-spesifikke søket er ikke rolle normalisert, så valg av roller skjer i forhold til de rollebegrepene som er benyttet i transkriberingene.

Videre har det vært noen feilrettinger og forbedringer:

Avansert personsøk:

 • Indikasjon av at telleren som indikerer over 2000 treff oppdateres
 • Rettet feil som gjør at man får treff på personer som ikke er relatert
 • Noen feilrettinger som gjør at søk fungerer bedre i alle nettlesere
 • Normalisert søk på rolle

Finn kilde:

 • Utvide mulighetene for å indikere at transkriberingen ikke dekker hele kilden
 • Nye søkekriterier: Tema og Organ. Foreløpig ingen kilder som er definert som et eget organ, men det vil komme. Først ut er Bergverk: Røros kobberverk.
 • Noen små forbedringer og feilrettinger

Versjon 12.03.2014

Oppdateringen gjelder Avansert personsøk.

Det avanserte personsøket er utvidet med valg for geografi, kildekategori og tidsperiode. I tillegg er søkeskjemaet utvidet med noen flere felt, blant annet hendelsesdato.

I søkeskjemaet er det også lagt til mulighet for å søke etter bipersoner samtidig med hovedpersonen.

Versjon 22.01.2014

Småfeil har blitt utbedret:

 • Finn Kilde kræsjer hvis "fra" år er større en "til" år i periode
 • Geografi-valg virker ikke i generisk søkeskjema - emigranter
 • Ledetekst - "Vis flere felt" - "Vis færre felt"
 • Søk i generisk med store datamengder går tregt
 • Endre tegnet >> og << slik at det fungerer i alle nettlesere
 • Vise kilder uten liste eller transkribering

Versjon 15.01.2014

I denne versjonen har det blitt arbeidet med løsninger for import og visning av fulltekstkilder, samt utbedringer av småfeil og forbedringsområder:

 • Kilder forsvinner fra trefflisten når en justerer søket i Finn kildet
 • Lenke til nytt søk i numeriske tellinger peker feil
 • Lenker til første husliste virker ikke i numeriske tellinger
 • IE-feil: Knapp for visning av skannet side virker ikke - fulltekstavskrift
 • For stor skrift. Bruke samme som andre steder
 • Justere geografimeny for kommunale tellinger
 • Bruk kildetittel som sidetittel i nettleserens fane på fulltekstkilder
 • Trefflista i Finn kilde
 • Visning av fulltekstavskrifter
 • HTML og CSS for fulltekstavskrifter
 • Sidebokser - fulltekstavskrifter
 • Enkeltsidevisning med bilde - fulltekstavskrifter
 • Bla til forrige/neste side - fulltekstavskrifter
 • Mangler ledetekst - fulltekstavskrifter
 • Tilpasse kildespesifikt søk for numeriske folketellinger
 • Oppgradere DA til mako 4

Versjon 05.12.2013

Småfeil og forbedringer:

 • Gjøre synlig generiske data hos Digitalpensjonatgjester
 • Eierinformasjon mangler på generiske data på søkeskjemasiden, samt logo
 • Alle herreder listes ikke ut
 • Feil språk i ledetekst
 • Treffliste for enkelt og avansert søk mangler hendelsesdato for kirkebøker
 • Kun vise skilletegn i undetittel hvis felt 2 har innhold
 • Fjerne visning av Hjemvendte norsk-amerikanere og Jordbruksopplysninger i de tellingsskjemaer som ikke har disse opplysningene
 • FT1900 - beboerne vises i motsatt rekkefølge
 • Legge til lenke til FT 1900
 • URNid må enkelt kunne kopieres ut fra Kildeinformasjon for å tilfredsstille krav i Kyrre 2.0
 • Blå boks for fritekstsøk skal kunne kollapses
 • Lenker til kildespesifikke søkeskjemaer virker ikke for kommunale tellinger

Versjon 30.10.2013

Arbeidet med videreutvikling fortsatte, samtidig som utbedringer ble utført. Fikset en del småfeil:

 • Feil datoformat i døpte i Askøy 1863-1877
 • Feil med visning av Heimvendte amerikanarar 1910
 • Lysningsdato blir ikke behandlet som dato
 • Felt oversettes ikke
 • Mangler ledetekst for ui.search_in for nyn og eng
 • ui.DNF1814 mangler ledetekts for alle språk
 • Språkmangler datavisning
 • Error ved klikk på "Les Mer"
 • Søk feiler
 • Og andre ting ble forbedret:
 • Oversettelse av nivåtittel
 • Ved flere datavisninger på samme nivå, vises kun navigeringstabellen for det samme nivået, ikke for de andre parallelle nivåene
 • Navigering på øverste nivå
 • Lenke til søkeskjema - 1885 og 1900

Versjon 11.10.2013

Arbeidet med å utvikle interne løsninger for filopplasting til nettsidene har fortsatt. Det har vært fokus på den delen som genererer skjermbilder for søk og visning. Det har samtidig blitt fikset noen feil:

 • Finn kilde - treffliste utelater listetypen utflyttede
 • Kildeinformasjon - kontrollere at det eksisterer minst en publisert transkribering pr liste

Versjon 22.08.2013

Det meste av arbeidet med utviklingsoppgavene siden forrige versjon i januar, har tatt for seg interne løsninger som skal effektivisere filopplasting og kildepubliseringen på nettsidene. Med denne versjonen betyr det at køen av filer som vi har hatt liggende, vil forsvinne. Det betyr også at vi kan publisere flere versjoner av en listetype for en kirkebok, hvis bidragsytere har tatt deler av en liste (en veldig aktuell problemstilling i forbindelse med 1814-dugnaden). Publiseringsløsningen gjør det også mulig for oss å laste inn data som ikke er folketelling eller kirkebok, men dette er foreløpig kun til intern bruk, mens visningen av disse dataene utvikles. Det har også blitt noen synlige endringer på nettsidene:

 • korrekturmeldinger mm. er fjernet fra skjult boks og blitt synlige lenker over datavisningen
 • lagt til lenke til søkeskjema fra datavisningssiden
 • feltnavn som manglet oversettelser har fått dette
 • korrigert visning av alder/beregnet fødselsår for folketellinger
 • endret lenke fra Finn kilde til skannet kirkebok
 • justert menyer i Finn kilde
 • endret i menylistene i søkeskjemaer slik at det er synlig at man har foretatt valg på underordnet nivå
 • korrigert geografimeny for kildespesifikke søkeskjema
 • korrigert trefflister hvor personnavn mangler
 • endret treffliste til å ta med hendelsesdato og rolle
 • korrigert listen over bidrag i Digitalpensjonatet slik at samtlige bidrag vises for en DP-gjest

Versjon 17.01.2013

Det meste av endringer i denne versjonen er for administrator av løsningen og er lite synlig for brukerne. Her listes de endringer som får betydning for brukerne.

Bugs:

 • fjernet peker til rom i Digitalpensjonatet uten innhold
 • fjernet synlige html-tagger i kommentarer/korrekturmeldinger
 • rettet lenken i bekreftelsesmeldingen ved aktivering
 • manglende visning av enkelte DP-rom er rettet
 • rettet peker til Hjelp i Finn kilde
 • rettet manglende visning av alle data i et DP-rom

Tasks:

 • oversettelse av feltnavn, mm.
 • Amerika og resten av verden er med i geografimenyen under Finn kilde

Versjon 16.10.2012

Mye er utbedret i denne versjonen og ikke alt vises i listen nedenfor, her vises noe av de mer sentrale endringene som også får implikasjoner for brukerne.

Bugs:

 • kun vise DP-gjester i DP-listen
 • feil ved validering av konto fra e-post
 • feil i visning av DP-gjester og bidragene deres
 • moderatorrettigheter begrenset
 • feilplassering av bostatuskoder i 1910-tellingen
 • AND-søk i stedet for OR-søk for eiendom

Tasks:

 • administrasjon av data og metainformasjon
 • import av kirkeboksfiler, xml-format
 • lagt til beskrivende tekst på kildespesifikke søkeskjema
 • rolle er flervalgsliste
 • sidetittel lagt til
 • treff vises i nytt vindu for at trefflisten ikke skal forsvinne
 • leilighetsnr lagt til i visning av leiligheter
 • lenker til søkeskjema lagt til i Finn kilde
 • DP-logo lagt inn på DP-relaterte sider
 • jordbruksinfo lagt til på 1865-tellingen
 • ordensregler og avkryssingsboks lagt til ved registrering
 • endret fra AND til OR i fritekstsøk
 • administrasjonssider forbedret
 • visning av metainformasjon
 • lenker til dokumentasjonsfiler
 • vise markering av beregnet fødselsår
 • lagt til snarvei til skannet materiale fra Finn kilde
 • forbedring i administrasjonsvisning av korrekturmeldinger
 • lagt til kommunenr i listen over kommuner
 • språkbehandling

Versjon 1.3.0

Lansert 22.11.2011

 • Bug: Avansert person og eiendomssøk mangler oversettelse på sorteringsmuligheter
 • Bug: Rette datoformat på kritisk feilmelding
 • Bug: Det er mulig å legge inn anonyme merknader
 • Bug: Synkronisering av kontoer feiler
 • Funksjonalitet: Mulighet for å legge inn og administrerer kritiske driftsmeldinger.
 • Funksjonalitet: Legg til "vis flere felt" på resten av visningssidene
 • Funksjonalitet: Kunne hoppe over menyer og rammetekst. Universell utforming, kriterie 1.8
 • Funksjonalitet: Kildeavgrensning i avanserte søk
 • Funksjonalitet: Markering av beregnet fødselsår i folketellingene

Versjon 1.2.2

Lansert 18.05.2011

 • Bug: Feilmelding ved glemt passord-funksjon i debattforum - #2013
 • Bug: Feil tegnsett på passord hvis man bruker "glemt passord"
 • Bug: Brukerkontroll på admin-sidene skjer for sent
 • Bug: Passord-synkronisering fra forum til DA virker ikke
 • Bug: Admin-visning korrekturmelding - får ikke se melding på leilighetsnivå
 • Funksjonalitet: Felt for eiendom/bosted mangler i kildespesifikt søk

Versjon 1.2.1

Lansert 11.04.2011

 • Forbedringer i behandling av e-postadresser i forbindelse med registrering av nye brukere
 • Eksperimentell funksjon for visning av satelittbilde/kart på adresser som er tilstrekkelig nøyaktig oppgitt.

Versjon 1.2.0

Lansert 29.03.2011

 • Bug: CSS-feil
 • Bug: Databasens innhold i merknadsfelt vises ikke for bosteder
 • Bug: Feil ved vising av korrektkturmeldinger for tf... indekser
 • Funksjonalitet: Trefflisten i kildespesifikt søk viser ikke felt jeg har søkt i
 • Funksjonalitet: Bla-knapper på tabellvisning mangler
 • Funksjonalitet: Rette lenker og e-postadresse
 • Funksjonalitet: Gå til første post
 • Funksjonalitet: Bla-knappene på datavisning - justering
 • Oppdaterte data for Kristiania og Sandefjord pluss flere korreksjoner mange steder. Mer informasjon om 1910-dataene
 • Noen andre rettelser som gjelder administratorer er også lagt inn.

Versjon 1.1.1

Lansert 21.02.2011

 • Bug: Datoangivelse i bunnteksten for sist oppdatert stemmer ikke. Viser nå når programvaren/dataene sist er oppdatert.
 • Bug: Brukere kunne registrere seg med bare mellomrom som navn. Dette er ikke lenger mulig.
 • Bug: Manglene oversettelse i andre språk for "Skriv ut" på postvisning.
 • Bug: Flere rettelser i.f.m. universell utforming av sidene.
 • Bug: Noen brukere fikk ikke lagret merknader.
 • Bug: Fjernet en del unødvendige elementer fra utskrift.
 • Funksjonalitet: Er nå mulig å redigere egne merknader inntil man har fått svar fra DA

Versjon 1.1.0

Lansert 31.01.2011

 • Korrektur/merknadsmulighet for registrerte brukere. Muligheten er sperret for Kristiania inntil reviderte data for dette området er klart.
 • Valgmulighet for visning av datoformat for registrerte brukere. Gå til Min profil etter pålogging. Omfatter også en mindre justering av hvordan datoer skal brukes ved søk.
 • Forbedringer av engelsk tekst og visning
 • Diverse forbedringer for administratorer av systemet
 • Bugfix: feilmelding for enkelte brukere når de velger alle fylker/kommuner for søk i FT 1910
 • Nytt brukerforum
 • http://forum.arkivverket.no
 • Bare registrerte brukere kan legge inn saker og delta i debatten, men alle vil kunne lese alle innlegg. Man kan bruke samme brukernavn og passord som når man registrerte seg i Digitalarkivet. Vær obs på at man må logge seg inn påny.
 • De eksisterende debattforaene for nye innlegg er stengt fra kl 00.00 31. januar. Selv om de er stengt vil man kunne lese og søke i dem. De blir senere konvertert og lagt over i ny løsning.

Versjon 1.0.3

Lanseres 14.12.2010

 • Nynorsk blir et av språkvalgene
 • Det åpnes for registrering av brukere. Dette er et viktig fundament for innføring av korreksjon/merknadsmuligheten og for mulighet til å bruke nytt debattforum. Løsningen for registrering vanskeliggjør falske registreringer, hacking og spamming. Registrering vil kreves for å legge inn merknader/korreksjonmeldinger eller lage innlegg i debattforumet. En vil alltids kunne bruke sidene anonymt, men da bare for lesing, søk og oppslag.
 • favico og metainformasjon lagt til på sidene

Versjon 1.0.2

Lansert 09.12.2010

 • Visningssiden for trefflister gir brukeren mulighet til å åpne søkefeltene sammen med trefflistene (med unntak for enkelt søk hvor dette er unødvendig), og en slipper dermed å bla tilbake.
 • Får feilmelding hvis man velger en kommune og ingen fylker i 1910 søk - Fikset
 • Treffliste for avansert person/eiendomssøk skal se ut som trefflisten for FT1910 - OK
 • Begrepet 'Folketelt' fjernes - Fikset
 • Manglende nullstill-knapp i kildespesifikt søk (FT 1910) - OK
 • Søkeskjema vises ikke lenger i venstre marg i Kildespesifikt søk - OK
 • Indeksering på de ikke norske bokstaver ÄäÖöÜü - Fikset
 • Menyvalg under overskrift på datavisningssidene (Utskrift virker nå, men ingen god formatering i denne versjonen) - Fikset
 • Kildeavgrensning i avanserte søk - Fikset
 • Bedre løsning på språkvalg for å håndtere flere språk - OK
 • Endre farge på noen knapper - OK

Versjon 1.0.1

Lansert 07.12.2010

 • Bug: Treg visning av store trefflister - Fikset
 • Bug: Lenkefeil i logo - Rettet
 • Mangel: Manglet noen engelske oversettelser på engelske sider - Rettet
 • Bug: Når folk går tilbake vises det av og til null treff, selv om treff skal vises. Feilen skyldtes usynlige mellomrom. - Fikset

Versjon 1.0.0

Lansert 01.12.2010

 • Folketellingen 1910 tilgjengelig søkbar.

Digitalarkivet 1998 - 2010

Se !link(139,2008: Digitalarkivet 10 år - festskriftsamling)