Digitalarkivet 20 år

Samling av foredrag, bilete og anna i samband med 20-årsdagen 23. januar 2018.

Den 23. januar 2018 blei Digitalarkivet 20 år og me feira med ope arrangement på Statsarkivet i Bergen. Omlag 60 gjester hadde møtt opp for å feire jubilanten. Konferansier på den store dagen var Tone Merete Bruvik som til dagleg arbeidar med Digitalarkivet.

Du kan sjå heile arrangementet på nett

Programmet finn du i nyheitsmeldinga Digitalarkivet 20 år.

Arrangementet var opna av Eve Vangsnes Bergli, avdelingsdirektør for avdeling Publikum i Arkivverket, som la vekt på at Digitalarkivet er ein suksesshistorie for Arkivverket.

Jan Oldervoll og Yngve Nedrebø i en sofa på Statsarkivet i Bergen, intervjuer Tone Merete Bruvik. Foto: Renathe-Johanne Wågenes, 2018.

Digitalarkivet vart fødd då Yngve Nedrebø, Statsarkivar ved Statsarkivet i Bergen, og Jan Oldervoll, førsteamanuensis i Historie ved UiB, vart samde om å lage eit digitalt arkiv.

Gjestane fekk følgje Digitalarkivet gjennom oppveksten, i medgang og i motgang.

Historiar om korleis det heile starta og utarta skapte god stemning blant tilhøyrarane i salen.

Anette Skogseth Clausen. Foto: Renathe-Johanne Wågenes, 2018.

Annette Skogseth Clausen, fagdirektør i Arkivverket, har det overordna ansvaret for Digitalarkivet. Ho oppsummerte 20 år på 20 minutter.

Digitalarkivet har vakse mykje sidan oppstarten i 1998. Talet på transkriberte postar har auka enormt, mykje takka vere ein stor innsats frå friviljuge bidragsytarar. Talet på skanna sider har også vakse særs mykje.

Med fleire nye søkemoglegheiter og nye sider for skanna materiale, tilbyr Digitalarkivet i dag gratis tenester til brukarar over heile verda.

Du kan laste ned Anette sin presentasjon i pdf-format: Liten, stor, større - Digitalarkivet i utvikling gjennom 20 år

Kristian Hunskaar på talerstolen. Foto: Renathe-Johanne Wågenes, 2018.

Kristian Hunskaar, seniorrådgjevar i Arkivverket sin seksjon for Tilgjengeleggjering, fortalde om utviklinga av tenesta for skanna arkivmateriale, frå 871 skanna bilete i starten av desember 2004 til over 33 millionar skanna bilete ved utgangen av desember 2017.

Du kan laste ned Kristian sin presentasjon i pdf-format: Om skanna arkivmateriale i Digitalarkivet

Espen Tønnessen. Foto: Renathe-Johanne Wågenes, 2018.

Espen Tønnessen, seniorrådgjevar i Arkiverket sin seksjon for Arkiv- og IT-utvikling, tok tilhøyrarane med bak kulissene for å gje eit innblikk i korleis Digitalarkivet er bygd opp. Tilhøyrarane fekk også eit innblikk i planar og moglegheiter for Digitalarkivet i framtida.

Du kan laste ned Espen sin presentasjon i pdf-format: Teknikk, tal og tankespinn

Gro Helland. Foto: Renathe-Johanne Wågenes, 2018.

To viktige brukargrupper for Digitalarkivet er dei som granskar slekt og dei som nyttar eigedomsmaterialet.

Jarle Hannisdal, Slekt og Data Hordaland, takka for eit godt samarbeid over mange år i samband med transkripsjon av arkivkjelder. Han overbrakte helsingar frå Slekt og Data Norge.

Gro Helland, Statens vegvesen region Vest, understreka kor viktig Digitalarkivet er for dei som skal planlegge vegbygging her i landet. Ho fortalde om korleis ho nytta tenesta for eigedomsmaterialet på Digitalarkivet.

Du kan laste ned Gro Helland sin presentasjon i pdf-format: Landmåler i SVV