Eldre rettleiingar og publikasjonar om Digitalarkivet

Samling av artiklar, rettleiingar og brosjyrar som er utdaterte, men som seier noko om historia til Digitalarkivet.

Ein guida tur i Digitalarkivet, av Bente Kopperdal og Anette Skogseth Clausen, frå 2002.

Brosjyre om Digitalarkivet frå 2010.