Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: gf01036392069010
Husværenummer:
03
Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.1000
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
6
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
1
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
5-1-4
Tal heimehøyrande personar:
5-1-4
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
j
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
1-4
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
2
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Fredrik C. B. Kielland

H.nr:
01
Alder/fødd:
1849-06-02
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
pensioneret skattefoged fh.

002 Johanna J. H. Kielland

H.nr:
01
Alder/fødd:
1859-02-26
Fødestad:
Hammerfest
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Alfhild Kielland

H.nr:
01
Alder/fødd:
1882-10-06
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
d fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kasserer ved skattefogedkontoret

004 Bertha Johnsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1856-12-25
Fødestad:
Hammerfest
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
-
Yrke:
lærerinde ved folkeskolen

005 Olga Strand

H.nr:
01
Alder/fødd:
1883-08-02
Fødestad:
Vanelven
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
tjenestepige, husgjerning

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

045

Bustad by:

0011 Neuberggate 15

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar