Husværenummer:
01
Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.240 pr aar
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
2
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
3-1-2
Tal heimehøyrande personar:
3-1-2
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
1-2
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Julie Syvertsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1861-06-08
Fødestad:
Bærum
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Haandarbeide

002 Thoralf Wilhelm Grimsgaard

H.nr:
01
Alder/fødd:
1887-11-22
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bogholder

003 Margrethe Grimsgaard Nadderud

H.nr:
01
Alder/fødd:
1827-05-10
Fødestad:
Bærum
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
forsørges af Familien

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

045

Bustad by:

0011 Neuberggate 15

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar