Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: gf01036392069010
Husværenummer:
02
Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.600,00
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
6
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
1
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
7-3-4
Tal heimehøyrande personar:
7-3-4
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
j
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
3-4
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Bjørn Øvrebø

H.nr:
01
Alder/fødd:
1873-06-28
Fødestad:
Nærstrand
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Kommisjonær i æg, kjød

002 Malena Øvrebø

H.nr:
01
Alder/fødd:
1882-01-31
Fødestad:
Fister
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Elsa Øvrebø

H.nr:
01
Alder/fødd:
1903-05-14
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Anna Margit Øvrebø

H.nr:
01
Alder/fødd:
1905-01-09
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Bjørn Øvrebø

H.nr:
01
Alder/fødd:
1906-07-18
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Per Øvrebø

H.nr:
01
Alder/fødd:
1909-03-24
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Jenny Marie Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1879-11-29
Fødestad:
Frogn
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
husgjerning

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

045

Bustad by:

0011 Neuberggate 15

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar