Husværenummer:
05
Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.23,00
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
3
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
4-3-1
Tal heimehøyrande personar:
3-2-1
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
3-1
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
1
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Gulbrand Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1852-01-20
Fødestad:
Vestre Aker
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeidsvognmand

002 Anette Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1850-11-10
Fødestad:
Vestre Aker
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Otto Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1894-04-07
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
Visergut

004 Johan Hartmann

H.nr:
01
Alder/fødd:
1890-05-27
Fødestad:
Selje
Bustatus:
mt
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
stud. h.art.

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

045

Bustad by:

0011 Neuberggate 15

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar