Husværenummer:
04
Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.28,00
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
3
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
5-3-2
Tal heimehøyrande personar:
5-3-2
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
3-2
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Karl Erik Karlsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1851-03-13
Fødestad:
Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Løsarbeider

002 Dorthea Oline Karlsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1847-07-11
Fødestad:
Eisberg
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Helga Sofie Karlsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1884-06-14
Fødestad:
Spydeberg
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Expeditrice i Manufaktur

004 Jens Oskar Karlsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1888-03-04
Fødestad:
Eisberg
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Jernbanearbeider

005 Sigurd Bernhard Karlsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1890-06-04
Fødestad:
Holden
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Læregut Akrsverksted

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

045

Bustad by:

0011 Neuberggate 15

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar