Skannet håndskrevet brev fra Amsterdam og omslag med adressen
Brev til Modums Blaafarveværk, 1836 (RA/PA-0157/G/Gb/L0116/0001).

Fulltekstavskrifter

Fulltekstavskrifter omfatter brev, rettsprotokoller og andre dokument som er skrevet av i sin helhet, og ikke bare i form av registre over personer eller steder.

Publisert: 2017-04-07

I arkivene finnes det mye materiale som er interessant å ha som komplette avskrevne tekster, og ikke bare skannete bilder og eventuelt registre over personer eller steder.

Det meste av det søkbare materialet vi har i Digitalarkivet er registre til en kilde, og det passer veldig bra i tilfeller der kilden nettopp er et register, slik som kirkebøker eller folketellinger. Men det finnes også tekster som er fortellende, slik som referat fra dombøker og tingbøker, eller brev til og fra privatpersoner eller virksomheter.

Fulltekster som integrert innhold i Digitalarkivet

Planen er at fulltekstavskrifter skal integreres i Digitalarkivet slik at man også får treff i disse når man søker etter kilder, eller søker etter personer og steder.

Planen er også at kildekritiske utgaver som blir laget i Arkivverket skal foreligge som elektroniske utgaver i Digitalarkivet.

Fulltekstavskrifter som nedlastbare filer

Avskriftene er gjort av ansatte i Arkivverket og gjester i Digitalpensjonatet.

Tingbøker

Tingboksavskriftene er særlig omfattende, og består antagelig av mer enn 20.000 sider

Tingbøker - avskrifter

Høyesterett

Avskrifter fra Høyesteretts voteringsprotokoller

Høyesterett

Folketellinger og manntall som PDF eller HTML

Folketellinger og manntall

Kirkebøker og annet geistlig materiale

Det finnes noen få fulltekstavskrifter av kirkebøker og annet skannet materiale i form av HTML- eller PDF-filer:

Kirkebøker og annet geistlig materiale

Diverste fulltekstavskrifter

Diverse fulltekstavskrifter