Tingbøker Sunnhordland

Tingbøker - avskrifter

Oversikt over protokollene fra forhandlingene på ting som finnes som fulltekstavskrifter i form av PDF- eller HTML-filer.

Telemark

  • SAKO, Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri, F/Fa/Faa/L0001: Tingbok, 1664:
    • Transkribert Bidragsyter: Odd Arne Helleberg. Rettighetshaver: Odd Arne Helleberg. Publisert 22.02.2019.
    • Skannet

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sunnhordland

Voss, Hardanger, Halsnøykloster og Lysekloster

Nordhordland

Sogn og Fjordane

Nord-Trøndelag

Oppland