Høyesterett, Voteringsprotokoll nr 3 (1816-1816), side 14-15

Høyesterett

Avskrifter fra Høyesteretts voteringsprotokoller

Transkriberingsprosjektet Høyesterett, offentlighet og ytringsfrihet - de hemmelige voteringsprotokollene er et dokumentasjonstiltak initiert av UiO:Norden-prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

Les mer her: Høyesteretts voteringsprotokoller transkribert)

Prosjektet dreier seg om transkribering av voteringsprotokollene fra Høyesterettsdommer fra 1815 til 1863, av saker som angår offentlighet og ytringsfrihet. I denne perioden var protokollene, som inneholder Høyesteretts begrunnelser og drøfting, hemmelige. I alt er 69 utvalgte dommer transkribert. Materialet utgjør samlet nærmere 280 sider.

Transkribering

69 utvalgte høyesterettsdommer fra 1815 til 1863 Voteringsprotokollene er transkribert av Håkon Aasheim. Transkriberingsprosjektet er ledet av Bård Sverre Tuseth og er støttet av Stiftelsen Fritt Ord. Høyesterett er samarbeidspartner. Arbeidet ble gjort ferdig i desember 2018.

Skannede arkivkilder

Skannede voteringsprotokoller fra Høyesterett