Bergen Domkapitelsprotokoll 1667-1674

Diverse fulltekstavskrifter

Omfatter diverse kilder som finnes som fulltekstavskrifter i form av HTML- eller PDF-filer.

Bergen

Magistratens reguleringsforslag for allmenninger i Bergen 1702, med stiftamtmannens anbefaling for Kongen Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Beretning om det Tyske Kontor i Bergen 1718 Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Grunnboken for Bergen 1686-1696 Bidragsyter: Statsarkivet i Bergen Rettighetshaver: Riksarkivaren

Bergen Domkapitels protokoll IV 1667-1675 Bidragsyter: Statsarkivet i Bergen Rettighetshaver: Riksarkivaren

Bergen Domkapitelsprotokoll V 1675-1685 Bidragsyter: Statsarkivet i Bergen Rettighetshaver: Riksarkivaren

Bergen Domkapitelsprotokoll VI 1686-1694 Bidragsyter: Statsarkivet i Bergen Rettighetshaver: Riksarkivaren

Domsprotokoll for Bergen 1814 Bidragsyter/rettighetshaver: Arne Arvid Rasmussen

Christiania

Kopibok ved innretningen for Christiania by's sinnsvake 1829-1841 Bidragsyter/rettighetshaver: Wenche Blomberg

Regulativ for sinnsykeasyl i Christiania by 1850 Bidragsyter/rettighetshaver: Wenche Blomberg

Fornbrev

Fornbrev fra Numedal, Sidal, Modum, Sandsvær og Telemark (1) Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg

Fornbrev fra Numedal, Sidal, Modum, Sandsvær og Telemark (2) Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg

Fornbrev fra Numedal, Sidal, Modum, Sandsvær og Telemark (3) Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg

Fornbrev fra Numedal, Sidal, Modum, Sandsvær og Telemark (4) Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg

Skole

'Skulefundas' - organisering av skuleverket i Askvoll prestegjeld 1743 Bidragsyter/rettighetshaver: Ragnar Bull

2. verdenskrig

Døde som følge av flyangrep i Bergen 29. oktober 1944 Bidragsyter/rettighetshaver: Bjørn Davidsen

Fattigmanntall

Fattigmanntall 1727 for Gjerpen sokn i Gjerpen prestegjeld Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Fattigmanntall 1782 for Gjerpen sokn i Gjerpen prestegjeld Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Militær

Legdsrull 1666 for Tinn prestegjeld Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg

Militærrull 1655 for Oddernes sokn i Mandal Bidragsyter/rettighetshaver: Torleif Odland

Presteattester

Presteattester i Gjerpen prestearkiv 1783-1860 Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Presteattester Sannidal Bidragsyter/rettighetshaver: Per Stian Bjørnø Kjendal

Bergen Museum

Forhandlingsprotokoll for Bergen Museum 1825-1827 Bidragsyter/rettighetshaver: Runar Jordåen og Kenneth Bratland. Den originale protokollen oppbevares ved Universitetsmuseet i Bergen.

Forhandlingsprotokoll for Bergen Museum 1833 Bidragsyter/rettighetshaver: Runar Jordåen og Kenneth Bratland. Den originale protokollen oppbevares ved Universitetsmuseet i Bergen.

Næs Jærnværk

Næs Jærnværks betræffende Bidragsyter/rettighetshaver: Stiftelsen Næs jernverksmuseum. Publisert 27.04.2021. Detaljert oversikt over alle sider ved jernverksdriften ved Næs Jernverk rundt år 1800. Skanningen som avskriften er basert på finner man via denne lenke

Manntall

Manntall for Førde 1701

Manntall for Hardanger len 1665 Bidragsyter: Knut L. Måge

Pantebok

Pantebok 2C 06 for 1601 Trondhjem 1720-1733 Bidragsyter: Statsarkivet i Trondheim Rettighetshaver: Riksarkivaren

Pantebok 2C 07 for 1601 Trondhjem 1746-1761 Bidragsyter: Statsarkivet i Trondheim Rettighetshaver: Riksarkivaren

Pantebok 1a for Sunnfjord 1727-1733 Bidragsyter/rettighetshaver: Einer Haarstad.

Diverse kilder

Møtebok for Valestrand formannskap og heradsstyre 1868 - 1906 Bidragsyter: Arne Aage Valen

Kilder til Tinn prestegjelds historie på 1660-tallet Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg. Publisert 15.08.2019. Dette er en samling avskrifter med innledning og registe. De enkelte vskriftene er også publisert som enkelt utgaver.

Vitnebrev 1630 om Norges sørligste grensepunkt Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Forhandlingsprotokoll for Finnmarkskommisjonen 1824-1830 Bidragsyter/rettighetshaver: Kolbjørn Romsdal

Skadetakst for borgarskapet i Moss etter invasjonen 11. august 1716 Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Register over Kronens adkomstbrev 1587-1651 Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Jordbok over Svanøbirket 1698 Bidragsyter/rettighetshaver: Einar Haarstad

Førstebygsel Sunnfjord len 1610-1640 Bidragsyter/rettighetshaver: Einar Haarstad

Fogd Nils Busch Jordebog over Søndfjord 1626 Bidragsyter/rettighetshaver: Einar Haarstad