Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Baaseland Jernverk og Næs Jernverk

NESJ/NJM-001

02: Tilvekst

01: Diverse

L0001: Næs Jærnværk betræffende

Arkivreferanse: NESJ/NJM-001/02/01/L0001
KildeID: 137681

Næs Jærnværk betræffende

Geografi

Fylke:
Aust-Agder
Kommune (1947):
Holt, Tvedestrand

Merknader

Dokumentet «Næs Jærnværks betræffende» er skrevet ned før eller senest i 1799 av en ukjent forfatter. Ut fra informasjon i teksten kan det virke nærliggende at det er en av de stedlige lederne på jernverket som skrev ned teksten på oppdrag av, og adressert til jernverkseieren Jacob Schnell (ca. 1750-1822/26). Teksten er en manual eller håndbok for hvordan drive Næs Jernverk på dette tidspunktet. Beskrivelsene er detaljerte og gir oversikt over alle sider ved jernverksdriften, fra gruvedrift og trekull-leveranser til transport og drift i masovn og hammere. Dokumentet har også lokalhistorisk interesse ved at for eksempel stedsnavn og bruk av transportårer er beskrevet.

Skannet:
Merknader: