Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0020 Industrigaten 53

Bustadnr:
0020
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
Almindelig Vaaningshus
Sidebygningar:
Stald
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
51
Tal heimehøyrande personar:
51
Tal personsetlar/-lister:
13
Tal etasjar:
3
Tal husvære til å bu i:
le4:1-0-1 le2:11-0-11 le1:1-0-1 sum:13-0-13
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
bu:1-0-1
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
3die 1. opgang
Husleige:
kr.24,00
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1 2.opgang
Husleige:
kr.44,00
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2 Etage 2. opgang
Husleige:
husfrit
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
2den 2.opgang
Husleige:
kr.22,00 pr Maand
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

06

Plassering:
forhus
Etasje:
3die 2. opgang
Husleige:
kr.22,00
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

07

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.22,00
Tilstedeværende personer:
0-0-0
Hjemmehørende personer:
2-1-1

08

Plassering:
forhus
Etasje:
1te 3. opgang
Husleige:
kr.14,00
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

09

Plassering:
forhus
Etasje:
1te 3 opgang
Husleige:
kr.6,00
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

10

Plassering:
forhus
Etasje:
2den 3 opgang
Husleige:
kr.22,00
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

11

Plassering:
forhus
Etasje:
2den 3. opgang
Husleige:
kr.22,00
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

12

Plassering:
forhus
Etasje:
3die 3. opgang
Husleige:
kr.22,00
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
5-4-1

13

Plassering:
forhus
Etasje:
3die 3. opgang
Husleige:
kr.22,00
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar