Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0019 Industrigaten 49

Bustadnr:
0019
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
uthus paa gaardspalssen samt en kul og vedbod paa den anden side
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
13
Tal heimehøyrande personar:
13
Tal personsetlar/-lister:
3
Tal etasjar:
3
Tal husvære til å bu i:
le2:1-0-1 le4:2-0-2 sum:3-0-3
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.50,00 pr md
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

02

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.450 pr aar
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.450,00
Tilstedeværende personer:
4-0-4
Hjemmehørende personer:
4-0-4

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar