Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0001 Hammerstadsgate 1

Bustadnr:
0001
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
Staldbygning
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
2
Tal personar til stades:
24
Tal heimehøyrande personar:
24
Tal personsetlar/-lister:
9
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le1:6-0-6 le3:1-0-1 sum:7-0-7
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.14,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.14,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.14,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

04

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.14,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
3-3-0
Hjemmehørende personer:
3-3-0

05

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.14,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

06

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.14,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

07

Plassering:
forhus
Etasje:
2den Etg
Husleige:
kr.28 pr md
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

08

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.10,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

09

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.8,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar