Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0021 Industrigaten 54

Bustadnr:
0021
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
sidebygninger uthus stald
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
32
Tal heimehøyrande personar:
32
Tal personsetlar/-lister:
7
Tal etasjar:
3
Tal husvære til å bu i:
le3:6-0-6 le1:1-0-1 sum:7-0-7
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.30 pr. m
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.28 pr md
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.30 pr md
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.28 pr md
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

05

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.30 pr md
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

06

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.28 pr md
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

07

Plassering:
sidebygning
Etasje:
2
Husleige:
kr.10,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar