Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0035 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015464
Bustadnr:
0035
Bydel:
-
Gardnummer:
804 680a
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus, forretningslokale, Hotel og handelsbutik
Sidebygningar:
vedsjul
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
11
Tal heimehøyrande personar:
9
Tal personsetlar/-lister:
3
Tal etasjar:
-
Tal husvære til å bu i:
le8:1-0-1 le2:2-0-2 sum:3-0-3
Tal husvære m/næringslokale:
bu:2-1-3 ko:1-1-2 sum:3-2-5
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1 og 2den
Husleige:
kr.620 pr aar
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.240,00
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.192,00
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar