Permanent ID: gf01036333015464
Husværenummer:
02
Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.240,00
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
2
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
4-1-3
Tal heimehøyrande personar:
4-1-3
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
1-3
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 N. O. Fredriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1841-06-14
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Bladretter ved Saugbruk og huseier

002 Jacobine M. Fredriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1843-07-23
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

003 Julie F. Fredriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1868-01-07
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Folkeskolelærerinde

004 Anna L. Fredriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1876-09-13
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husgjerning

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0035 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar