Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0034 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015403
Bustadnr:
0034
Bydel:
-
Gardnummer:
836 803
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
Wedskjul og W.C. 2 sidebygninger
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
48
Tal heimehøyrande personar:
48
Tal personsetlar/-lister:
9
Tal etasjar:
1
Tal husvære til å bu i:
le2:4-0-4 le1:5-0-5 sum:9-0-9
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No

01

Plassering:
sidebygning
Etasje:
1ste
Husleige:
Frit hus
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

02

Plassering:
sidebygning
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.72 pr aar
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

03

Plassering:
sidebygning
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.72 pr aar
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

04

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.48 pr aar
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.4,00 pr maaned, kr.48 pr aar
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

06

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.72 pr aar
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

07

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.72 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

08

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.4,00 pr maaned, kr.48
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

09

Plassering:
forhus
Etasje:
2 etage
Husleige:
kr.4 pr md, kr.48
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar