Vi bygger en ny inngang til nasjonens arkiver

Vi har fått i oppdrag av regjeringen å utvikle, forvalte og drifte en ny felles løsning for arkiv. Fra mottak til publisering. For stat, kommuner og bevaringsinstitusjoner for arkiv. Det skal bli et nettsted for alle som søker historiske data. Løsningen vil se annerledes ut, ha mer innhold og være enklere i bruk enn i dag.

Ofte stilte spørsmål om satsingen på Digitalarkivet  
Listen vil bli oppdatert underveis, og innholdet vil svare ut de mest vanlige spørsmålene knyttet til satsingen og utviklingen av Digitalarkivet.
Samarbeid på tvers med brukere og interessenter 
Gjennom deling, samarbeid og felles forståelse skal vi utvikle det nye Digitalarkivet for arkivdata. Løsningen skal være et tilbud til alle som vil bruke den,...
Velkommen som avtalepartner til publisering 
Tilgjengeliggjør og publiser ditt digitale arkiv hos oss. Samtidig som vi bygger et større Digitalarkiv som inkluderer mottak og bevaring, kan du ta i bruk...
Tjenesteavtale med databehandleravtale 
Virksomheter som skal publisere i Digitalarkivet, må inngå en tjenesteavtale og databehandleravtale med Arkivverket.
Tjenestekatalog 
Tjenestekatalogen er et tillegg til tjenesteavtalen. Tjenestekatalogen oppdateres kontinuerlig, etter hvert som ny funksjonalitet blir tilgjengelig.
Veiledning: Arkivdigitalisering 
Arkivdigitalisering brukes til å registrere arkivenheter som skal digitaliseres, eller som er digitalisert, og til å laste opp filene til Digitalarkivet.
Veiledning: Metadataredigering 
Metadataredigering er et verktøy for å registrere og redigere metadata om de digitaliserte arkivenhetene. Metadataene brukes i Digitalarkivets søk og visninger.
Veiledning: Klausulering, publisering og avpublisering 
Klausulering, publisering og avpublisering er funksjonalitet som ligger i Metadataredigering, men er her skilt ut i en egen veiledning, fordi funksjonaliteten er forbeholdt rollen koordinator.
Veiledning: Indeksering i Tabellvisning 
Med Tabellvisning er det mulig å legge inn spesifikke metadata for hver enkelt fil. Dette kalles indeksering og skaper en klikkbar innholdsfortegnelse for den digitaliserte...
Veiledning: Profilering på aktørsiden 
På aktørsiden kan virksomhetene legge inn logo, lenke til nettside og annen informasjon.
Veiledning: Profilering av publisert arkivmateriale 
Her finner du råd og tips knyttet til profilering av publisert arkivmateriale
Ofte stilte spørsmål og svar til publisering av digitalt arkiv i dagens løsning  
Listen blir fortløpende oppdatert. Spørsmålene er relatert til hvordan du i dag kan publisere ditt digitale arkiv i løsningen.