Har du arkivdata du vil publisere eller langtidsbevare?

Du kan få tilgang til å bruke Digitalarkivet til å publisere eller langtidsbevare dine arkivdata.

Få tilgang til publisering i Digitalarkivet

  1. Opprett brukerkonto her.

  2. Signer tjenesteavtale.

  3. Definer brukerkontoer som skal knyttes til rollene koordinator og operatør. Koordinator har tilgang til all funksjonalitet. Operatør har begrensede tilganger. Rollene er nærmere beskrevet i Tjenestekatalogen. Hver virksomhet må ha minimum én koordinator, med ansvar for digitaliseringsarbeidet og fordeler oppgaver til operatørene. Brukerkontoer og roller meldes inn via vårt kontaktskjema.

Skjema for arkivopplysninger

Skal du publisere innhold som er yngre enn 100 år, må du fylle ut et skjema for arkivopplysninger. Du må fylle ut skjemaet hver gang du skal publisere innhold som det ikke er fylt ut skjema for tidligere.

Du laster opp skjema for arkivopplysninger via skjema for oppfølging av tidligere sak. Du må da oppgi deres saksnummer hos Arkivverket. Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema, dersom du ikke har saksnummeret for hånden.