Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0046 Josefinesgate 1

Bustadnr:
0046
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
13
Tal heimehøyrande personar:
13
Tal personsetlar/-lister:
3
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le6:2-0-2
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
1
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
2den og 3die
Husleige:
kr.1500 pr aar
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

03

Plassering:
-
Etasje:
-
Husleige:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar