Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0045 Jakob Aallsgate 51

Bustadnr:
0045
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
64
Tal heimehøyrande personar:
64
Tal personsetlar/-lister:
16
Tal etasjar:
4
Tal husvære til å bu i:
le1:1-0-1 le4:15-0-15 sum:16-0-16
Tal husvære m/næringslokale:
bu:1-0-1
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.600,00
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1st
Husleige:
kr.500,00
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

03

Plassering:
-
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.240,00
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

04

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.450,-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.550,00
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

06

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.500,00
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

07

Plassering:
forhus
Etasje:
2 etage
Husleige:
kr.550,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

08

Plassering:
forhus
Etasje:
2den etage
Husleige:
kr.500
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
7-3-4

09

Plassering:
forhus
Etasje:
3die
Husleige:
kr.550,00
Tilstedeværende personer:
4-0-4
Hjemmehørende personer:
4-0-4

10

Plassering:
forhus
Etasje:
3 etage
Husleige:
kr.500 aaret
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

11

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
kr.500,00
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

12

Plassering:
forhus
Etasje:
3 etage
Husleige:
kr.500
Tilstedeværende personer:
4-0-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

13

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
kr.550,00
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

14

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.500
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

15

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
kr.500
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

16

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
kr.500
Tilstedeværende personer:
4-0-4
Hjemmehørende personer:
4-0-4

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar