Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0037 Jakob Aallsgate 30

Bustadnr:
0037
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
Vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
60
Tal heimehøyrande personar:
59
Tal personsetlar/-lister:
8
Tal etasjar:
4
Tal husvære til å bu i:
le4:1-0-1 le5:3-0-3 le6:4-0-4 sum:8-0-8
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.600
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.900,00
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.900,00
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
7-3-4

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.1100 pr aar
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-5-4

05

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.900,00 p. a.
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

06

Plassering:
forhus
Etasje:
3die
Husleige:
kr.1100,-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

07

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
kr.900,00
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

08

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar