Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0036 Jakob Aallsgate 29

Bustadnr:
0036
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
78
Tal heimehøyrande personar:
79
Tal personsetlar/-lister:
24
Tal etasjar:
4
Tal husvære til å bu i:
le3:12-0-12 le4:12-0-12 sum:24-0-24
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.480,00
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.480
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
3-1-2

03

Plassering:
forhus
Etasje:
3de
Husleige:
kr.480
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

04

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.480
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

05

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste Etage
Husleige:
kr.420
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

06

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.420,- pr Aar
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

07

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.420 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

08

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.420,00
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

09

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.408,- pr Aar
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
2-1-1

10

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.408 pr aar
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

11

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.408 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

12

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
kr.34 pr md
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

13

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.32,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

14

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.420,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

15

Plassering:
forhus
Etasje:
3die etage
Husleige:
kr.35 pr Mdr.
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

16

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
kr.420,00 pr Aar
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

17

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.480
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

18

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.480 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-0-4
Hjemmehørende personer:
4-0-4

19

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.480,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-2-3

20

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.480,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-0-4
Hjemmehørende personer:
5-0-5

21

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.480
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

22

Plassering:
forhus
Etasje:
2 den
Husleige:
kr.480
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

23

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.480,00
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
3-1-2

24

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.480
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar