Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0034 Jakob Aallsgate 19

Bustadnr:
0034
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
62
Tal heimehøyrande personar:
63
Tal personsetlar/-lister:
12
Tal etasjar:
4
Tal husvære til å bu i:
le6:3-0-3 le5:4-0-4 le4:4-0-4 le2:1-0-1 sum:12-0-12
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.480,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.900
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
9-3-6

03

Plassering:
forhus
Etasje:
3die
Husleige:
kr.660
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-2-3

04

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
kr.720,00
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste Etage
Husleige:
kr.650,00
Tilstedeværende personer:
10-5-5
Hjemmehørende personer:
10-5-5

06

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.60 pr md
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

07

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.900,00
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

08

Plassering:
forhus
Etasje:
-
Husleige:
kr.900,00
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

09

Plassering:
-
Etasje:
1te
Husleige:
kr.400,00 årlig
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
3-0-3

10

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.500,00
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

11

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.520,-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

12

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
kr.520,00
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar