Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0033 Ingb. Knudsøns gate 11

Bustadnr:
0033
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
30
Tal heimehøyrande personar:
31
Tal personsetlar/-lister:
8
Tal etasjar:
3
Tal husvære til å bu i:
le4:2-0-2 le2:4-0-4 le1:2-0-2 sum:8-0-8
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
bu:1-0-1
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.22,00 pr md
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1Etage
Husleige:
kr.20 pr Md
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.400 pr Aar
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.22 pr Md
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

05

Plassering:
forhus
Etasje:
3die
Husleige:
kr.400 pr Aar
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

06

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.288 pr Aar
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

07

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.180 pr Aar
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

08

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.14 pr md
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar