Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0017 Industrigaten 46

Bustadnr:
0017
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
Vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
120
Tal heimehøyrande personar:
124
Tal personsetlar/-lister:
31
Tal etasjar:
4
Tal husvære til å bu i:
le2:16-0-16 le1:15-0-15 sum:31-0-31
Tal husvære m/næringslokale:
bu:2-0-2
Tall verkstad-/forretningslokale:
bu:1-0-1
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.21,25
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

02

Plassering:
sidebygning
Etasje:
2den Etage
Husleige:
kr.24,25 pr md
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

03

Plassering:
sidebygning
Etasje:
anden
Husleige:
kr.24 maaneden
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

04

Plassering:
forhus
Etasje:
3die
Husleige:
kr.24,25
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

05

Plassering:
forhus
Etasje:
3de
Husleige:
kr.24 + 25 øre for Trappelys
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

06

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.24,00
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

07

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.24,00 pr maat.
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

08

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste 2 opgang
Husleige:
kr.14
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

09

Plassering:
forhus
Etasje:
1 med Butik
Husleige:
kr.12
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

10

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.14
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

11

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.24,00
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
8-3-5

12

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.24,25
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

13

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.14,00 p.m.
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

14

Plassering:
forhus
Etasje:
3de Etg
Husleige:
kr.24,25 maanten
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-2-3

15

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.24,25
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

16

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.14,25
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

17

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.24,25
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

18

Plassering:
forhus
Etasje:
4de Etage forgarden
Husleige:
kr.24,25
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

19

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.15,25
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

20

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.16,25 pr md
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

21

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.16
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

22

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.14,75
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

23

Plassering:
forhus
Etasje:
2 Etg Forgaard
Husleige:
kr.288,00
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

24

Plassering:
forhus
Etasje:
2den Etage 3die opgang
Husleige:
kr.16,75
Tilstedeværende personer:
6-5-1
Hjemmehørende personer:
6-5-1

25

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.15
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

26

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.24
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

27

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.17,00 maaned
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

28

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.15,00 maaned
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

29

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.24,25 pr md
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
3-1-2

30

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.16.75
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

31

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
kr.15,25
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar