Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0016 Industrigaten 45

Bustadnr:
0016
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
27
Tal heimehøyrande personar:
26
Tal personsetlar/-lister:
6
Tal etasjar:
3
Tal husvære til å bu i:
le4:6-0-6
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.450,00
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.500,00 aarlig
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.510 pr aar
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.560
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.510 pr år
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
6-2-4

06

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.560 pr aar
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar