Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0013 Industrigaten 42

Bustadnr:
0013
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
vognskur
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
1
Tal personar til stades:
25
Tal heimehøyrande personar:
24
Tal personsetlar/-lister:
5
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le1:1-0-1 le4:1-0-1 le3:1-0-1 le2:1-0-1 sum:4-0-4
Tal husvære m/næringslokale:
bu:1-0-1
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.360,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.30 pr mnd
Tilstedeværende personer:
9-2-7
Hjemmehørende personer:
9-2-7

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.28 pr Maned
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.300 pr aar
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
3 kvist
Husleige:
kr.18,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
4-2-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar