Teljingskrets: 062 

Bustad by: 0012 Industrigaten 41

Bustadnr:
0012
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
en tilstøtende vedhusbygn
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
5
Tal personar til stades:
16
Tal heimehøyrande personar:
16
Tal personsetlar/-lister:
7
Tal etasjar:
2 1/2
Tal husvære til å bu i:
le3:1-0-1 le2:1-0-1 sum:2-0-2
Tal husvære m/næringslokale:
bu:2-0-2
Tall verkstad-/forretningslokale:
bu:1-0-1 fa:0-1-1 sum:1-1-2
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.30
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.20
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.5
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

04

Plassering:
forhus
Etasje:
3 kvist
Husleige:
kr.5,00 Md
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

05

Plassering:
forhus
Etasje:
3 kvist
Husleige:
kr.5,00 Md
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

06

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.10,00 Md
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

07

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.5 pr Md
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar