Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0048 Nordre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015614
Bustadnr:
0048
Bydel:
-
Gardnummer:
867 755b
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
uthus, vedsjul
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
8
Tal heimehøyrande personar:
9
Tal personsetlar/-lister:
1
Tal etasjar:
1
Tal husvære til å bu i:
le1:1-0-1
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.60 pr aar
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar