Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0047 Nordre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015583
Bustadnr:
0047
Bydel:
-
Gardnummer:
866 755a
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
uthus og sidebygning
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
1
Tal personar til stades:
23
Tal heimehøyrande personar:
23
Tal personsetlar/-lister:
7
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le1:5-0-5 le2:1-0-1 sum:6-0-6
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.8,00 pr md
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
Frit hus
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.8,00 pr md
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2 Etage
Husleige:
kr.7,50
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

05

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.7,50 pr m
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

06

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.12,00 pr md
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

07

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.60 pr år
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar