Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0031 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015377
Bustadnr:
0031
Bydel:
-
Gardnummer:
833 702
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
uthus, sidebygning
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
11
Tal heimehøyrande personar:
11
Tal personsetlar/-lister:
3
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le3:1-0-1 le2:1-0-1 le1:1-0-1 sum:3-0-3
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
an:1-0-1
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No, an: Bakeri i sidebygning

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.96 pr aar
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

02

Plassering:
-
Etasje:
1te
Husleige:
frit
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

03

Plassering:
sidebygning
Etasje:
2den
Husleige:
frit
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar