Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0030 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015346
Bustadnr:
0030
Bydel:
-
Gardnummer:
832
Gardeigar:
-
Hustype :
Vaaningshus
Sidebygningar:
Uthus
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
24
Tal heimehøyrande personar:
24
Tal personsetlar/-lister:
6
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le3:1-0-1 le2:2-0-2 le1:3-0-3 sum:6-0-6
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No: 854b, 702b

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
Frit hus
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
Frit hus
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1st
Husleige:
kr.90 pr aar
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
Frit hus
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.20,00 pr m, kr.240
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

06

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar