Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Fagerborg menighet
Sokn:
-
Teljingkretsnr:
063
Namn på teljingkrets:
-
Merknadar:
-

0001 Oscarsgate 1a

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13
Hustype :
Almindeligt vaaningshus

0002 Oscarsgate 1b

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
27
Hjemmehørende personer:
26
Hustype :
vaaninghus

0003 Oscarsgate 1c

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
13
Tilstedeværende personer:
71
Hjemmehørende personer:
70
Hustype :
vaaninghus

0004 Oscarsgate 11

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
5
Hustype :
-

0005 Oscarsgate 13

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
29
Hjemmehørende personer:
28
Hustype :
-

0006 Oscarsgate 15

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
1
Hustype :
vaaninghus

0007 Oscarsgate 17

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
almindeligt vaaningshus

0008 Oscarsgate 19

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14
Hustype :
almindeligt vaaningshus

0009 Pilestrædet 65

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
14
Tilstedeværende personer:
66
Hjemmehørende personer:
66
Hustype :
vaaningshus

0010 Pilestrædet 66

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
41
Hjemmehørende personer:
41
Hustype :
almindelig vaaningshus

0011 Pilestrædet 67

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
27
Hjemmehørende personer:
28
Hustype :
vaaningshus

0012 Pilestrædet 68

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
24
Hjemmehørende personer:
25
Hustype :
vaaningshus

0013 Pilestrædet 70

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
12
Tilstedeværende personer:
50
Hjemmehørende personer:
48
Hustype :
vaaningshus

0014 Pilestrædet 71

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
16
Hustype :
vaaningshus

0015 Pilestrædet 72

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
Kirke

0016 Pilestrædet 73

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
38
Hjemmehørende personer:
39
Hustype :
vaaningshus

0017 Pilestrædet 75c

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
Bryggeri og Mineralvandfabrik

0018 Pilestrædet 77

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus

0019 Pilestrædet 79

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
almindelig vaaningshus

0020 Pilestrædet 81

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
13
Hustype :
vaaningshus

0021 Pilestrædet 81b

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
20
Hustype :
vaaningshus

0022 Pilestrædet 83

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
18
Hustype :
almindelig vaaningshus

0023 Pilestrædet 84

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
24
Hjemmehørende personer:
24
Hustype :
vaaningshus Gamlehjem

0024 Pilestrædet 84b

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0025 Pilestrædet 85

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0026 Pilestrædet 88

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
46
Hjemmehørende personer:
44
Hustype :
vaaningshus

0027 Pilestrædet 88b

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
11
Tilstedeværende personer:
72
Hjemmehørende personer:
72
Hustype :
vaaningshus

0028 Pilestrædet 89

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13
Hustype :
almindelig vaaningshus

0029 Pilestrædet 89b

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
almindelig vaaningshus

0030 Pilestrædet 90

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0031 Pilestrædet 91

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus

0032 Pilestrædet 93

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
17
Hjemmehørende personer:
17
Hustype :
vaaningshus

0033 Pilestrædet 95

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus

0034 Pilestrædet 97

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
almindelig vaaningshus

0035 Pilestrædet 99

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
21
Hustype :
vaaningshus

0036 Pilestrædet 100

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
29
Hjemmehørende personer:
29
Hustype :
Almindeligt Vaaningshus

0037 Pilestrædet 100b

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
13
Hustype :
vaaningshus

0038 Pilestrædet 101

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
almindelig vaaningshus

0039 Pilestrædet 102

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
15
Tilstedeværende personer:
41
Hjemmehørende personer:
42
Hustype :
vaaningshus

0040 Pilestrædet 103

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
38
Hjemmehørende personer:
38
Hustype :
Gamlehjem vaaningshus

0041 Rosenborggate 1

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
20
Hustype :
vaaningshus

0042 Rosenborggate 2

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
28
Hjemmehørende personer:
28
Hustype :
vaaningshus

0043 Rosenborggate 3

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
56
Hjemmehørende personer:
56
Hustype :
vaaningshus

0044 Rosenborggate 4

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
45
Hjemmehørende personer:
41
Hustype :
vaaningshus

0045 Rosenborggate 5

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14
Hustype :
vaaningshus

0046 Rosenborggate 6

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
38
Hjemmehørende personer:
38
Hustype :
vaaningshus

0047 Rosenborggate 6b

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
35
Hjemmehørende personer:
35
Hustype :
vaaningshus

0048 Rosenborggate 7

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype :
vaaningshus

0049 Rosenborggate 8

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
9
Tilstedeværende personer:
35
Hjemmehørende personer:
36
Hustype :
Alm. Vaaningshus

0050 Rosenborggate 9

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13
Hustype :
almindelig vaaningshus

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Oppbevaringstad

Rapportar