Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Teljingkretsnr:
160
Namn på teljingkrets:
Festningens område
Merknadar:
-

0001 Bankpladsen 1

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
17
Hjemmehørende personer:
19
Hustype :
Vaaningshus med cafelokale

0002 Bankpladsen 4

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12
Hustype :
Bankbygning

0002a Bankpladsen 3

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
forretningslokale (Norges banks gamle bygning)

0002b Bankpladsen 3

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16
Hustype :
Kontorbygning

0003 Bankpladsen 4

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12
Hustype :
-

0004 Artillerikassernen

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
105
Hjemmehørende personer:
80
Hustype :
Kaserne

0005 Akershus landsfængsel

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
9
Tilstedeværende personer:
143
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
fabrikbygning Landsfængsel

0006 Krigsskolen Prinsegt Fæstningen

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
Skolebygning

0007 Ingeniørboligen

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1!!
Tilstedeværende personer:
6!!
Hjemmehørende personer:
5!!
Hustype :
vaaningshus

0008 Nordre Barakke

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
12
Hustype :
vaaningshus

0009 Søndre barake Fæstningen

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
vaaningshus Kontorer

0010 Ingeniørboligen

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0011 Kommandantboligen

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
Bolig for 2.brig.chef og komd. paa Akershus i samme kontorer

0012 Pladsmajorboligen

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
vaaningshus + kontorer

0013 Forvalterboligen

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
2
Hustype :
-

0014 Artilleristalden

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
14
Hustype :
Staldbygning

0015 Arsenalgaarden

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
vaaningshus Kontorer

0016 Inspektørboligen

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
Våningshus

0017 Direktørboligen Akershus landsfængsel

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
vaaningshus

0018 Vagtmesterboligen

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15
Hustype :
Vaktlokaler og arrestlokaler

0019 Vippetangen (Restaurationsbygn.)

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
4
Hustype :
forretningslokale

0020 Grev Wedelsplads 2

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
Formanskabskontorer

0021 Grev Wedelsplads 3

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype :
væsentlig kontor %og lager%

0022 Prestegaten 6/8

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
-

0023 Myntgaten 1

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype :
Vaaningshus (Militær Klub)

0024 Myntgaten 2

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
75
Hjemmehørende personer:
43
Hustype :
vaaningshus, stalde

0025 Myntgaten 3

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
22
Tilstedeværende personer:
111
Hjemmehørende personer:
111
Hustype :
vaaningshus

0026 Myntgaten 5

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
10
Hustype :
Staldbygning

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Oppbevaringstad

Rapportar