Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Vår Frelsers menighet
Sokn:
-
Teljingkretsnr:
011
Namn på teljingkrets:
-
Merknadar:
-

0001 Akersgaten 26

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
36
Hjemmehørende personer:
13
Hustype :
vaaningshus

0002 Akersgaten 28

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15
Hustype :
-

0003 Akersgaten 30

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
6
Hustype :
forretningslokale

0004 Akersgaten 32

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
Forretningslokale

0005 Akersgaten 34

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
hus med anden særskilt bestemmelse, Redaktion, avisekspedition o

0006 Akersgaten 35

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
21
Hustype :
forretningslokale

0007 Akersgaten 36

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
forretningslokale, Hus med Beboelsesleiligheter og Værkstedsloka

0008 Akersgaten 38

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
forretningslokale, Teater

0009 Akersgaten 39

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
Restauratjon og Hoteldrift

0010 Akersgaten 40

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype :
retsbygning (Justisbygn)

0011 Akersgaten 41

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype :
-

0012 Akersgaten 42

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12
Hustype :
Kontor og administrationsbygning

0013 Akersgaten 43

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
1
Hustype :
forretningslokale

0014 Akersgaten 44

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
187
Hjemmehørende personer:
122
Hustype :
44a Justits Departement & 44b fødselsstiftelsen

0015 Akersgaten 45

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
kun Forretningslokaler

0016 Akersgaten 47

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
forretningslokale

0017 Akersgaten 49

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
vaaningshus, forretningslokale og Værkstedslokale

0018 Akersgaten 51

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
Aftenfostens trykkeri

0019 Akersgaten 53

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
38
Hjemmehørende personer:
40
Hustype :
Vaaningshus med 3 Butikker

0020 Apotekergaten 6

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
18
Hustype :
vaaninghus

0021 Apotekergaten 8

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
10
Tilstedeværende personer:
39
Hjemmehørende personer:
39
Hustype :
vaaninghus Leigaard med Stald for 20 hester med Vognremisse

0022 Apotekergaten 10

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
forretningslokale, fabrikbygning

0023 Apotekergaten 10b

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
forretningslokale, Lager & Caffebrænderi

0024 Arbeidergaten 1

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
48
Tilstedeværende personer:
198
Hjemmehørende personer:
201
Hustype :
vaaninghus

0025 Arbeidergaten 2

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
-

0026 Arbeidergaten 4, 7

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
-

0028 Brogate 24

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
37
Hjemmehørende personer:
38
Hustype :
Vaaningshus med forretningslokaler

0029 Brogate 22

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype :
Forretningslokale

0029b Brogate 12

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
Forretningslokale

0030 Brogate 14

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15
Hustype :
Forretningslokale

0031 Brogate 10

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
44
Hjemmehørende personer:
47
Hustype :
Alm. Vaaningshus

0032 Brogate 8

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
45
Hjemmehørende personer:
42
Hustype :
-

0033 Brogate 6

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
Vaaningshus med Butikker

0034 Brogate 4

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
17
Hustype :
Vaaningshus, forretningslokale

0035 Brogate 2

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
20
Hustype :
Vaaningshus, forretningsokale

0036 Dronningensgate 2

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
8
Tilstedeværende personer:
33
Hjemmehørende personer:
25
Hustype :
Waaningshus

0037 Dronningensgate 4

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
20
Hustype :
forretningslokale

0038 Dronningensgate 5, 7, 9

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
Victoria Hotel

0039 Dronningensgate 6a

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
-

0040 Dronningensgate 6b

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
-

0041 Dronningensgate 8a

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12
Hustype :
forretningslokale

0042 Dronningensgate 10

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
5
Hustype :
forretningslokale Kontorer

0043 Dronningensgate 11

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
22
Hustype :
vaaningshus og forretningslokale

0044 Dronningensgate 12

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus og forretningslokale

0045 Dronningensgate 13

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
Forretningsgaard

0046 Dronningensgate 14

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
22
Hjemmehørende personer:
22
Hustype :
forretningslokale

0047 Dronningensgate 15

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype :
-

0048 Dronningensgate 16

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13
Hustype :
vaaningshus

0049 Dronningensgate 17

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype :
forretningslokale

0050 Dronningensgate 18

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype :
forretningslokale

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Oppbevaringstad

Rapportar