Husværenummer:
05
Plassering:
Forhus
Etasje:
3
Husleige:
Kr 900.00
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
5
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
1
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
4-2-2
Tal heimehøyrande personar:
4-2-2
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
j
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
2-2
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Peter Johannes Petersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1874-01-23
Fødestad:
Drammen
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Grosserer manuf.

002 Margrethe Petersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1881-10-06
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Uten erhværv

003 Sverre Martens Petersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1905-12-22
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Marie Tveter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1892-07-05
Fødestad:
Lillestrømmen
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Bustad by:

0099 Ole Vigs gate 25

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar