Husværenummer:
01
Plassering:
Forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
240 Kr pr Aar
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
1
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
3-1-2
Tal heimehøyrande personar:
3-1-2
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
1-2
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Gunnar Olai Rasmussen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1865-07-27
Fødestad:
Tysnæs
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Grundarbeider

002 Ingeborg Marie Rasmussen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1879-03-13
Fødestad:
Tysnæs
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Frihandel

003 Gunda Danielsen Timenæs

H.nr:
01
Alder/fødd:
1882-10-14
Fødestad:
Randesund
Bustatus:
b
Familiestilling:
Lj.
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sypige

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Bustad by:

0099 Ole Vigs gate 25

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar