Husværenummer:
04
Plassering:
Forhus
Etasje:
2den
Husleige:
Kr 900
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
5
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
1
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
3-0-3
Tal heimehøyrande personar:
3-0-3
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
j
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
0-3
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Anna Henriette Pauss

H.nr:
01
Alder/fødd:
1841-04-02
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
-

002 Karoline Louise Pauss

H.nr:
01
Alder/fødd:
1884-11-19
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorassistent Norsk Liv %(adv.)%

003 Anne Berger

H.nr:
01
Alder/fødd:
1884-12-14
Fødestad:
Løiten
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

062

Bustad by:

0099 Ole Vigs gate 25

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar