Permanent ID: gf01036333015293
Husværenummer:
02
Plassering:
bakbygning
Etasje:
1te
Husleige:
kr.8,00
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
1
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
2-0-2
Tal heimehøyrande personar:
2-0-2
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
0-2
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Marie Wideman

H.nr:
01
Alder/fødd:
1859-04-28
Fødestad:
Ørsoken Dalsland Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Enke Husmor

002 Kristine Fridborg Wideman

H.nr:
01
Alder/fødd:
1881-07-11
Fødestad:
Ørsoken Dalsland Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Frk, Fabrikpige Textilfabrik

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0025 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar