Permanent ID: gf01036333015293
Husværenummer:
01
Plassering:
forhus, bakbygning
Etasje:
2den
Husleige:
kr.35, kr.420 pr aar
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
5
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
8-2-6
Tal heimehøyrande personar:
8-2-6
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
2-6
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Christian Ingebreth Løchen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1875-04-21
Fødestad:
Asak Bergs. h.
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjøbm. kolonial

002 Klaudine Marie Løchen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1876-12-15
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

003 Marget Camela Løchen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1898-10-21
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

004 Arne Chr. Løchen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1900-04-29
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

005 Dagny Helene Løchen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1904-01-17
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

006 Ingrid Klaudine Løchen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1905-12-26
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

007 Randi Terese Løchen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1910-09-28
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

008 Normandine Alvilde Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1893-01-15
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0025 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar