Permanent ID: tf01036341006900
Township / City:
Skjeberg
Parish:
Skjeberg
Parish:
-
Census district no.:
014
Name of census district:
Løkkeviken
Remarks:
-

0001 Utengen

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
1
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
11-3-8
Hjemmehørende personer:
11-3-8

0002 Moen

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
2
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0003 Holstangen

Matr.nr/Gnr:
114
Løpenr/Bnr:
3
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0004 Myre

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
3
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0005 Lien

Matr.nr/Gnr:
under 112
Løpenr/Bnr:
under 1
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0006 Knarviken

Matr.nr/Gnr:
under 112
Løpenr/Bnr:
under 1
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0007 Knarvikbrakka

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
under 1
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0008 Løkkeviken (øvre)

Matr.nr/Gnr:
111
Løpenr/Bnr:
3
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0009 Rødskasa

Matr.nr/Gnr:
111
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0010 Bjørnlund

Matr.nr/Gnr:
109
Løpenr/Bnr:
under 6
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0011 Bjørnhu

Matr.nr/Gnr:
109
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0012 Græsdal

Matr.nr/Gnr:
109
Løpenr/Bnr:
10
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0013 Bakkevik

Matr.nr/Gnr:
109
Løpenr/Bnr:
under 4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0014 Ekebakken

Matr.nr/Gnr:
109
Løpenr/Bnr:
6
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
10-4-6
Hjemmehørende personer:
12-5-7

0015 Fjeldhøi

Matr.nr/Gnr:
under 109
Løpenr/Bnr:
under 4 %9%
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0016 nedre Løkkeviken nedre

Matr.nr/Gnr:
111
Løpenr/Bnr:
under 3
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0017 Granholmen

Matr.nr/Gnr:
109
Løpenr/Bnr:
8
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

Source information:

1910 census for Skjeberg

Go to source

County:
Østfold
Municipality (1947):
Skjeberg
Geographic area:
Skjeberg muni.
Idd og Marker bailiwick
Start year:
1910
End year:
1910

Reports